‘Pandemi Sonrasında Okula Uyum’ Raporu yayımlandı… Öğrenciler mutlu, öğretmenler kaygılı

Türkiye genelinde hem özel hem de devlet okullarında öğrenci, öğretmen, veli ve yönetici kadrosuyla yapılan geniş kapsamlı ‘Pandemi Sonrasında Okula Uyum Süreci’ başlıklı araştırmanın sonuçları açıklandı.

04.12.2021
415
‘Pandemi Sonrasında Okula Uyum’ Raporu yayımlandı… Öğrenciler mutlu, öğretmenler kaygılı

Türkiye genelinde hem özel hem de devlet okullarında öğrenci, öğretmen, veli ve yönetici kadrosuyla yapılan geniş kapsamlı ‘Pandemi Sonrasında Okula Uyum Süreci’ başlıklı araştırmanın sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, öğrencilerin yüzde 86’sı okula dönmekten dolayı mutluyken, öğretmenler ise öğrencilerin artan teknoloji/sosyal medya bağımlılığı ve motivasyonları konusunda kaygı yaşıyor. 

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından Ekim ve Kasım 2021 aylarını kapsayan ‘Pandemi Sonrasında Okula Uyum Süreci’ başlıklı araştırma; öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve okul idarecilerinin okula uyum sürecini nasıl geçirdiğini ortaya koydu. Araştırma çerçevesinde, Türkiye genelinde hem devlet hem de özel okullarda toplamda 3 bin 625 öğrenci, bin 822 öğretmen, 5 bin 336 veli ve 151 okul yönetici ile görüşüldü. Pandemi sonrası okula uyum, uyum programlarının varlığı veya verimliliği, bu süreçte yaşanan zorluklar ve zorluklarla baş edebilme gibi konular araştırılırken, araştırmanın sonuçları ise dikkat çekici oldu.  

ARA REKLAM ALANI

“Öğrenciler uyum sağladı fakat esnek çalışma düzeni istiyorlar” 

Araştırmanın sonuçları arasında en çok merak edilen öğrencilerin okula uyum süreçleri ve motivasyonlarının ne şekilde ilerlediği oldu. Elde edilen verilere göre, öğrencilerin yüzde 86’sı okula dönmekten mutlu. Buna rağmen öğrenciler, ailelerinin ve öğretmenlerinin yüksek akademik beklentileri, akran zorbalığı, zamanı yönetememe, covid olma, öğretmen ve arkadaş ilişkileri ve sınavlarda başarılı olamama gibi konularda kaygılandıkları ortaya çıktı. Yine öğrencilerin yüzde 97.2’si okula uyumlarının yüksek olduğunu belirtirken, okul ve ders düzeni, okul kuralları, kıyafet ve yemek konularında ise zorlandıklarını ifade etmiş ve evdeki esnek ortamın okula taşınmasını istemişlerdir.  Araştırmada, motivasyon konusunda da yine öğrencilerin yüzde 94.7’si motivasyon düzeylerinin yüksek olduğunu belirtti.

“Öğretmenlerin kaygıları arttı, öğrencilerini motive etmekte zorlanıyorlar”

Araştırma kapsamında öğretmenlere öğrencilerin okula uyumları sorulduğunda ise öğretmenlerin sadece yüzde 45.2’si öğrencilerinin okula orta derecede uyum sağladığını belirtti. Rapora göre öğretmenler; öğrencilerin en çok okul kurallarına uymada, iletişim becerilerinde, duygu kontrolünde, yaşa uygun akademik yetkinlikler, sosyal ve yaşam becerilerinde zorlanıyor. Araştırma ayrıca öğretmenlerin en çok zorlandığı konuları da ortaya koydu. Buna göre öğretmenler; öğrencilerin okul ortamına uyum sağlaması, okul ve sınıf kurallarına uygun davranması, olumlu sosyal davranış ve iletişim, dikkat ve odaklanma, motivasyon sergileme ve hijyen kurallarına uyma gibi konularda zorlandıklarını belirtti. Bunun yanında öğretmenler, maske takarak ders atmakta zorlandıklarını ve hem öğrencilerin hem de kendilerinin kaygı, duygu ve stres yönetimiyle ilgili sorunlar yaşadıklarını da belirtti. Aynı şekilde öğretmenlerin eğitimin geleceğine yönelik; yine öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal gelişimi, pandemiye ve sağlığa ilişkin endişeler ve çalışma tempolarının giderek yoğunlaşması gibi konularda da kaygılandıkları ortaya çıktı. Yine öğretmenlere göre öğrencilerin, sosyal ve duygusal becerileri zayıfladı, sorumluluk duyguları azaldı, okul ortamına yabancılaştı, empati kurmada ve duygu kontrolü sağlamada zorlanıyor, iletişim kurmakta da isteksiz davranıyorlar. Ayrıca öğretmenlerin, öğrencilerin pandemi süresince teknoloji ve sosyal medya bağımlılıklarının da arttığını, bundan dolayı da düşünme becerilerinin zayıfladığını, kurallardan uzaklaştıklarını ve bu durumun kalıcı davranış ve uyum sorununa dönüşmesinden kaygı duydukları belirtildi.  

“Veliler uyum sürecinden memnun”

Araştırmanın diğer bir kısmını da oluşturan velilerin yüzde 92’si pandemi sonrası çocuğunun okula uyum sağladığını düşünüyor. Çocuğunun okula uyum sağlayamadığını düşünen veliler ise çocuklarının en çok ders çalışmada, okula yönelik istek konusunda, derslere ve ödevlere odaklanma gibi alanlarda sorun yaşadıklarını ifade ediyor. Rapora göre, okulun uyama yönelik yaptığı çalışmalardan velilerin en etkili buldukları uygulama pandemiye yönelik önlemler. Bu noktada hijyene önem verilmesi, maske ve mesafe uygulaması gibi uygulamalar velilerin önemsediği uygulamaların başında geliyor. Bunun yanında okul tarafından düzenli bilgilendirilme ve öğretmenler iletişim halinde olmanın uyum sürecini kolaylaştırdığı vurgulanıyor. 

“Küçük sınıflarda öz düzenleme becerilerinde kayıplar var”

Son olarak okul yöneticileriyle yapılan çalışma neticesinde, idarecilerin yüzde 50.99’u öğrencilerin orta derecede okula uyum sağladığını belirtti. Araştırmada yöneticiler, pandemi sonrasında öğrencilerin okulda zorlandıkları alanları sırasıyla en çok; sosyal beceriler, iletişim becerileri, duygu kontrolü ve okul kurallarına uymada zorlanma şeklinde ifade etti. Anketteki sonuçlara göre yöneticiler, akademik beceri kayıplarının yanı sıra dinleme, odaklanma ve kendini ifade etme becerilerinde özellikle küçük sınıflarda öz düzenleme becerilerindeki kayıplara dikkat çekiyor. Yöneticiler, eğitimin geleceğine yönelik kaygılarını ise; öğrenciler ile iletişimin azalması, disiplin anlayışlarının zayıflaması, empati kurma ve duygu kontrolü konusunda sıkıntı yaşamaları ve fazla bireyselleşen nesiller olarak yetişmeleri belirtiyor. 

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

YAZAR BİLGİSİ