Üniversite Mezunu İlk Kadın Kimdir? | Bilgikulisi.com - İnternetin Bilgi Sitesi

Üniversite Mezunu İlk Kadın Kimdir?

Üniversite Mezunu İlk Kadın Kimdir?

Üniversite Mezunu İlk Kadın Kimdir?

Türkiye’nin ilk kadın üniversitesi, İnas Darülfünunu’dur. Osmanlı döneminde 1914 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

O dönemlerde Osmanlı’nın çeşitli yerlerinde kadınlar için ilk ve ortaöğretim verilmekteydi. Fakat üniversite eğitimi verilmemekteydi. 2. Meşrutiyet’in ilanından sonra yükseköğretim eğitimi görmek isteyen kadınlar, bunun için gerekenin yapılması talebinde bulunmuştur. Balkan Savaşı’ndan sonra bu talep için gerekli adımlar atılmıştır.

İlk Dersler

Şükufe Nihal Hanım

İlk olarak kadınların üniversite eğitimi görebilmeleri için Darülfünun’da kadınlara özel serbest dersler programı hazırlanmıştır. Bu dersler 1914 yılında başlamıştır ve haftanın dört günü belirli saatler arasında Zeynep Hanım Konağı’nın Konferans Salonu’nda verilmiştir. Bir yıl boyunca oldukça kalabalık bir kadın grubu tarafından takip edilmiştir. İnas Darülfünun, 12 Eylül 1914’te resmi olarak öğretime başlamıştır. Edebiyat ve fen şubeleri bulunan üniversitede öğrenim süresi 3 yıldır. Okul, ilk mezunlarını 1917’de vermiştir.

1919’da kadın öğrenciler, kendilerine verilen eğitimin erkek öğrencilere verilenden az olduğunu düşünmüşlerdir. Şükufe Nihal Hanım başkanlığındaki bir öğrenci heyeti, erkeklerle birlikte öğrenim görme talebini dile getirmiştir. İstekleri 1919 yılında kabul edilmiştir. Coğrafya Şubesinden Şükufe Nihal Hanım Darülfünun’daki erkek öğrencilerin girebildiği sınavlara girmiştir ve başarılı olarak Darülfünun’dan mezun olan ilk kadın olmuştur. Sara Akdik, Darülfünun’un ilk kız öğrencisi olarak 1921 yılında eğitimini tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra öğretmenlik yapmıştır.

Türkiye’nin Kadın İlkleri

Saada Emin Kaatçılar

Genel kültür anlamında bakacak olursak, ilk kadın hekim Saada Emin Kaatçılar’dır. Pakize Tarzı ise ilk jinekolog ve İstanbul Boğazı’nı yüzerek geçen ilk kadındır. Şevket Fazıla Giz Türkiye’deki ilk kadın profesördür. Türkan Rado dünyadaki ilk kadın Roma Hukuku profesörüdür. Süreyya Ağaoğlu ilk kadın avukattır. İstanbul Hukuk Fakültesi’nden 1924 yılında mezun olmuştur. Remziye Hisar ilk kadın kimyagerdir. Nüzhet Gökdoğan ilk kadın gökbilimcisi ve ilk kadın dekandır.

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir