Roma Rakamı Nedir ve Nasıl Kullanılır? | Bilgikulisi.com - İnternetin Bilgi Sitesi

Roma Rakamı Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Roma Rakamı Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Roma Rakamı Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Antik Roma‘da ortaya çıkan Roma Rakamı, MÖ 900 ile 800 yıllarında görülmeye başlanmıştır. Her buluş gibi bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. İletişim ve ticaret için gerekli olan bir ortak sayma yöntemine duyulan ihtiyaç sonrası ortaya çıkmıştır.

Roma Rakamı Nedir?

Roma Rakamı Nedir? Değerleri ve Kullanımı

MÖ 900-800 yıllarında bir ihtiyaç sonucu ortaya çıkan Roma Rakamları (Romen Rakamı olarak da kullanılıyor.), 7 farklı sembollerden oluşur ve bir sayma yöntemi olarak nitelendirilir.

Roma Rakamı sembolleri I, V, X, L, C, D ve M sembolleri kullanılır. Her birinin bir sayısal değeri vardır.

Roma Rakamı Anlamları

Roma Rakamları, parmakların yapılarıyla sayıların gösterimlerine göre düzenlenmiştir. Yani Roma Rakamıyla V sembolü, elimizle beş yaptığımızda başparmağımızla işaret parmağımızın yapısını almıştır. Aynı şekilde X ise iki elin birleşimini gösteriyor.

Diğer Roma Rakamı gösterimleri ise daha farklı şekilleri temsil etmektedir. Daha doğrusu eskiden farklı karakterler ile yansıtılan rakamların basitleştirilmesini ele alıyor diyebiliriz. Yani M = 1,000 sayısına eşitken, bu sembol Yunanca harf phi – Φ sembolünü temsil ediyor.

D = 500 bu sayının sembolü başlangıçta IƆ – CIƆ’nın yarısıydı.

C = 100 orjinal sembol teta Θ iken, sonra C oldu.

L = 50 bu değer yine Yunanca’da psi – Ψ – harfiyle temsil ediliyordu.

Roma Rakamları Nasıl Okunur?

Roma – Romen Rakamları çeşitli harflerin birleşmesiyle oluşur. Sayılar soldan sağa yerleştirilir. Sembolleri yerleştirirken sayıların büyüklüğü önemlidir. Yani 6 rakamını VI olarak yazarken, 4 rakamını IV olarak yazar. Dikkat edilmesi gereken konulardan biri budur.

Roma Rakamları’dan dikkat edilmesi gereken bir başka kural, aynı sembolleri üst üste 3 kereden fazla kullanamazsınız. Örneğin çıkarma işlemi yapılırken, sadece I, C ve X gibi 10’luk rakamlar çıkarılır. Bir örnekle açıklamak gerekirse; “Normalde 95 VC olması gerekirken, kural gereği XCV olarak yazılır. XC 100 eksi 10 yani 90’a eşittir. XC+V yani XCV ise 90 artı 5 yani 95 olarak yazılır. Ya da 13 IIXV olarak yazılmaz. XIII olarak yazılır. Bunun sebebi de Roma Rakamları en fazla 1 kere birbirinden çıkarılabilir. Yani mantıken XV yani 15 eksi 1 eksi 1 şeklinde yazılması gerekir. Kural gereği böyle olmaz.

Romen – Roma Rakamları Sembolleri ve Değerleri

Kullanılan Roma Rakamı sembolleri ve değerleri şöyledir;

  • I=1,
  • V=5,
  • X=10,
  • L=50,
  • C=100,
  • D=500,
  • M=1000

Roma – Romen Rakamı Örnekleri (1-5000 Arası Kullanımı)

SayıRoma Rakamı ile İfadesi
1I
2II
3III
4IV
5V
6VI
7VII
8VIII
9IX
10X
11XI
12XII
13XIII
14XIV
15XV
16XVI
17XVII
18XVIII
19XIX
20XX
21XXI
22XXII
23XXIII
24XXIV
30XXX
40XL
50L
60LX
70LXX
80LXXX
90XC
100C
101CI
102CII
200CC
300CCC
400CD
500D
600DC
700DCC
800DCCC
900CM
1,000M
1,001MI
1,002MII
1,003MIII
1,900MCM
2,000MM
2,001MMI
2,002MMII
2,100MMC
3,000MMM
4,000MMMMor M V
5,000V
Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir