Otizm Nedir ve Nasıl Anlaşılır? | Bilgikulisi.com - İnternetin Bilgi Sitesi

Otizm Nedir ve Nasıl Anlaşılır?

Otizm Nedir ve Nasıl Anlaşılır?

Otizm Nedir ve Nasıl Anlaşılır?

Otizm yada Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD), sosyal beceriler, tekrarlayan davranışlar, konuşma ve genel iletişim konularında zorluklar ile çok çeşitli karakteristik koşulları ifade eder. İlgili kurumların verilerine göre dünyada her 59 çocuktan 1’i otizmlidir.

Otizm Nedir?

Otizm, tipik olarak erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve bir kişinin sosyal becerilerini, iletişimini, ilişkilerini ve öz-denetimini etkileyebilen karmaşık, yaşam boyu gelişimsel bir genetik bozukluktur. Otizm belirli bir dizi davranışla tanımlanır ve insanları farklı şekillerde ve değişen derecelerde etkileyen bir spektrum durumu olarak da adlandırılabilir. 

Otizm İçin Kullanılan İsimler

Otizm için literatürde farklı isimler kullanılır.

 • Otizm spektrum bozukluğu (ASD) – otizm için tıbbi isim
 • Otizm spektrum koşulu (ASC) – bazı insanlar tarafından ASD yerine kullanılır.
 • Asperger’s (veya Asperger sendromu) – bazı insanlar tarafından ortalama veya ortalamanın üzerinde zekaya sahip otistik insanları tanımlamak için kullanılır

Otizm Sebepleri

Kimse otizme neyin sebep olduğunu veya bunun bir nedeni olup olmadığını bilmiyor. Uzmanlar konu üzerinde çalışmalarını sürdürse de hala bir sonuca ulaşılabilmiş değil.

Otizm Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Otizm, birden fazla alt genetik ve çevresel kombinasyonların olduğu bir durumdur. Bir spektrum bozukluğu olan otizm, her insan için farklı yönlerden zorluklar ve güçlü yanlar ortaya koyar.

Otizmli Bireyler
Otizmli Bireyler

Otizmli insanların öğrenme, düşünme ve problem çözme yolları diğer insanlara göre farklılık gösterebilir. Nitekim yukarıda da bahsettiğimiz gibi otizm farklı kombinasyonlardan oluşur ve alt dalları da kendi içerisinde değişkenlik gösterir. ASD’li bazı insanlar günlük yaşamlarında önemli desteğe ihtiyaç duyarken, bazıları da daha az desteğe ihtiyaç duyabilir ve bazı durumlarda tamamen bağımsız olarak yaşayabilir.

Çeşitli faktörler otizmin gelişimini etkileyebilir ve buna genellikle duyusal hassasiyetler ve Gastrointestinal (GI) Bozukluklar, nöbetler veya uyku bozuklukları gibi tıbbi sorunların yanı sıra anksiyete, depresyon ve dikkat sorunları gibi zihinsel sağlık sorunları eşlik eder.

Otizm Ne Zaman Anlaşılır?

Otizm göstergeleri genellikle 2 veya 3 yaşlarında görülür. Bazı ilişkili gelişme gecikmeleri daha erken de ortaya çıkabilir ve sıklıkla 18 ay gibi erken teşhis edilebilir. Araştırmalar erken müdahalenin otizmli insanlar için daha sonraki yaşamda olumlu sonuçlara yol açtığını göstermektedir.

UNUTMAYIN, ERKEN MÜDAHALE HAYAT DEĞİŞTİREBİLİR.

Otizm Yaygınlığı

İlgili kurumların verilerine göre 2004 yılında 125 kişide 1 görülen otizm, bugün Amerika’da 59 kişide 1’e kadar yükselmiştir. Bu neredeyse 2 katı bir yükselişi ifade etmektedir.

Otizm, ırk veya etnik kökene bakılmaksızın insanları etkilese de, tanımlamada ırksal ve etnik farklılıklar vardır. CDC’ye göre, beyaz çocuklarda daha fazla görülmektedir. Ayrıca otizmin, erkek çocuklarda görülme olasılığı kız çocuklara göre 4,5 kat daha fazladır.

Otizm Nasıl Anlaşılır?

Otizm, bireyleri yaşam boyu etkiler. Genel olarak yaşam kalitelerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir. Peki bir çocuğun otizmli olduğu nasıl anlaşılır?

 • Bir çocuk normalden daha geç konuşuyor ya da hiç konuşmuyor.
 • Aynı kelimeyi veya sesleri tekrarlama, el çırpma veya tekrarlanan herhangi bir hareket, dilde veya elde harekette tekrarlama.
 • Göz temasından kaçınmak, az yüz (mimik) ifadesi vermek veya monoton olmak dahil olmak üzere atipik sözsüz iletişim.
 • Diğer çocuklarla ortak veya işbirlikçi oynamak yerine yalnız oynamayı tercih eder.
 • Değişikliklerden son derece rahatsız olmak.
 • Belirli bir konuya, oyuncağın bir parçasına veya eşyaya güçlü, sürekli ilgi gösterme.

Otizm Bir Hastalık Değildir!

Otizmli olmak hasta olduğunuz-oldukları anlamına gelmez. Sadece beyinleri diğer insanlara göre daha farklı çalışır. Hatta çoğu zaman diğer insanlara göre olayları daha farklı yorumlar ve daha basit bir hale indergeyebilirler. Yani daha zeki olabilirler.

Ebeveynler İçin İpuçları

Otistik bir çocuğa sahip olmak tüm aileyi etkiler. Stresli, zaman alıcı ve maddi açıdan zorlayıcı olabilir. Tüm ailenin fiziksel ve duygusal sağlığına dikkat etmek önemlidir. Birçok ulusal ve yerel savunuculuk kurumu otizm spektrum bozukluğu olan bireylere ve ailelerine bilgi, kaynak ve destek sağlamaktadır. 

Otizmli çocuk sahibi ailelerinin yapmaları gerekenler;

 • Otizm spektrum bozukluğu hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenin.
 • Tutarlı bir yapı ve rutin sağlayın.
 • Otizmli çocukların diğer ebeveynleri ile bağlantı kurun.
 • Belirli endişeler için profesyonel yardım alın.
 • Kendinize ve diğer aile üyelerinize zaman ayırın.

İleri Okuma ve Ek Kaynaklar

CDC Araştırması: https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/addm.html

http://turkiyeotizmmeclisi.org

https://www.tohumotizm.org.tr

http://www.odfed.org

http://todev.org.tr

http://www.ogad.org

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir