Modern Astronomi Nedir? | Bilgikulisi.com - İnternetin Bilgi Sitesi

Modern Astronomi Nedir?

Modern Astronomi Nedir?

Modern Astronomi Nedir?

Geçmişte astronomi sadece yön bulmak için yıldız konumlarını kullanmak ve zamanı anlamak için ise Ay ve Güneş’in konumlarını incelemekti. Kısacası günlük hayatı kolaylaştırmak için kullanılırdı.

Günümüzde ise insanların gök cisimlerine ve yıldızların hareketine olan merakı artıkça sadece zaman ve konum bulmak için kullanılmaktan öteye geçti.

Matematik Hesaplamaları ve Gözlem

Modern Astronomi ve Matematik

Modern astronomide ki yöntemler matematiksel hesaplamalara ve gözlemlere dayanmaktadır. Modern astronominin oluşmasında Kopernik‘in ve İbn-i Şatır‘ın katkıları büyüktür. İlk olarak gök cisimlerinin hareket merkezinin güneşin olduğu kabul edilerek başlanmıştır. Kopernik’in bulmuş olduğu sistemin eksik yanı olan kinematik ve dinamik yönlerini Galileo ve Newton tamamlamıştır. Galileo ve Newton günümüzde yıllarca önce okullar açmışlar, rasathaneler kurmuşlardır. Astronomiyle ilgili birçok kitap yazmışlar, bu kitapları yazarken de Türk-İslam alimlerinin etkisi altında kalmışlardır.

Astronomiye Bilim Adamlarının Katkısı Nedir?

El Batruci’nin yazmış olduğu Astronomi Prensipleri kitabı batı dünyasında yıllarca kaynak olarak kullanılmıştır. El Batruci aynı zamanda Helyo-sentrik gezegen sistemini ilk keşfeden kişi olarak tarihe geçmiştir. Bu şekilde de modern astronominin ilk kurucularından sayılmıştır.

Modern astronomiye büyük katkı sağlayan bir diğer bilim adamı ise Johannes Kepler’dir. Gezegensel Hareket Kanunu’nu bulmuştur. Bunların yanı sıra dünyanın önemli şehirlerine gözlem evleri kurulmuştur. Bu gözlem evreleri sayesinde güney yarım kürenin yıldız haritası ortaya çıkmıştır.

Modern astronomiyle teknoloji paralel olarak gelişmeler göstermiştir. Gelişen teknoloji sayesinde modern astronomide daha ileri giderek astrofizik, gök mekaniği, kozmoloji, astronometri gibi branşlara ayrılmıştır. Ve modern astronomide de kullanılan cihazlar da gelişen teknoloji ile daha da gelişmiştir.

Teknoloji sayesinde dünya çevresinde dönen yapay uydular geliştirilmiş. Bu sayede dünyanın ve etrafında gezegenlerin hareketleri daha ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. İlerleyen yıllarda teknoloji geliştikçe modern astronomide cevapsız kalan bütün sorunlarda cevaplanabilir hale gelecektir.

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir