Konkordato Nedir? Konkordato Başvurusu Nereye ve Nasıl Yapılır? | Bilgikulisi.com - İnternetin Bilgi Sitesi

Konkordato Nedir? Konkordato Başvurusu Nereye ve Nasıl Yapılır?

Konkordato Nedir? Konkordato Başvurusu Nereye ve Nasıl Yapılır?

Konkordato Nedir? Konkordato Başvurusu Nereye ve Nasıl Yapılır?

Son günlerde sık sık adını işitmeye başladığımız Konkordato, dilimize İtalyanca “concordato” kelimesinden geçiş yapmıştır. Hukuk ve ekonomide kısaca iflas anlaşması olarak nitelendirilse de bu tanımı biraz daha genişletmemiz doğru olacaktır.

Konkordato Nedir?

Alacaklıların, alacaklarını bir ödeme planı dahilinde alabilmelerini sağlayan sözleşme anlamında kullanılmakta olan Konkordato, borçlunun, alacaklılarının yüzde 60’lık yani üçte ikilik bölümüyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesini ve kalan kısmında ödeme planı çerçevesine alınmasını temsil eder.

Farklı bir tanımda ise “Batmak üzere olan ya da batan şirketlerin borçlarını en kısa sürede karşılayabilecekleri koşullarda ödemek için alacaklılar ile yaptıkları anlaşmadır.” diyebiliriz.

Tarihte İlk Kullanımı

Papa ve Konkordato

İtalyanca’dan dilimize geçen Conkordato yani Konkordato, ilk olarak Papalık makamıyla diğer devletler arasında yapılan anlaşmalar için kullanılmıştır. Yani dış borç geri ödemelerinde yaşanan sorunlarda karşımıza çıktığınız söyleyebiliriz.

Konkordato Başvurusu Nereye ve Nasıl Yapılır?

İstanbul Adalet Sarayı

Şirketin mali durumu bozularak yani sermayesini neredeyse tamamen kaybederek ödeme gücünü kaybetmesiyle bir anlaşma yapmak ve borçlarını belirli koşullarda ödemek isteyen yetkililer, Konkordato şartlarından faydalanmak için Asliye Ticaret Mahkemesi‘ne gerekli belgeler ile başvurur.

Burada kritik nokta, şirket işlem süresince borcunu ödeme planına uygun olarak ödeyebileceğini göstermelidir. Bunun için gerekli döküman hazırlanır ve ayrıntılı bilanço ile  sunulur. İcra Tetkik Mercii tarafından atanan bilirkişi borçlunun varlıklarının, ödenmesi gerek borcun en az yüzde 50’sini karşılamaya yetip yetmeyeceği ve ayrıca borçlunun hazırlamış olduğu planın varlıklarıyla uygun olup olmadığını tespit eder.

Konkordato Süreci Nasıl İşler?

  • Başvuru yapıldıktan sonra bilirkişinin incelemeleri değerlendirilir.
  • Bilirkişi, borçlunun işlem süresi içerisinde karşılaması n gereken şartları taşımadığı sonucuna varırsa başvuru reddedilir.
  • Eğer şartların sağlandığı kararına varılırsa borçluya konkordato süreci tayin edilir ve komiser atanır.
  • Planı inceleyen Tetkik Mercii, şartların oluştuğuna kanaat getirirse borçluya iki aylık bir konkordato süresi verir.
  • Süre kararın verildiği tarihten başlar ve iki ay sonra aynı gün sona erer.
  • Konkordato için atanan komiser, inceleme süreci içerisinde rapor ve konkordato dosyası hazırlayarak mahkemeye verilmek üzere icra dairesine teslim eder. Rapor üzerine Ticaret Mahkemesi, konkordatonun tasdik edilip edilmeyeceği hakkında inceleme yapmaya başlar.

Bu süreçte borçlu;

  • Mallarını rehin edemez.
  • Gayri menkullerini satmak ve gayri menkulleri üzerinde ayni hak tesis edemez.
  • Kefil olamaz.
  • İvazsız tasarruflarda bulunamaz (bağışlama, ariyet gibi).

Konkordatonun İflastan Farkı Nedir?

İflasta şirket son yokuşta, yani tam olarak batmış durumdadır. Ancak Konkordato’da iflas aşamasına gelmemiştir. Ödemelerini yapamayacak durumda ve/veya ödeme zorluğuna bir adım kalmış olabilir. Bu durumda başvuru sonrası Konkordato süreci başlar.

İflas erteleme sadece sermaye şirketleri tarafından yapılabiliyorken, Konkordato ise sermaye şirketleri, şahıs şirketleri ve gerçek kişiler tarafından da yapılabilir.

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir