Evlenme Sebebiyle Velayetin Değiştirilmesi (İzmir Boşanma Avukatı) | Bilgikulisi.com - İnternetin Bilgi Sitesi

Evlenme Sebebiyle Velayetin Değiştirilmesi (İzmir Boşanma Avukatı)

Evlenme Sebebiyle Velayetin Değiştirilmesi (İzmir Boşanma Avukatı)

Evlenme Sebebiyle Velayetin Değiştirilmesi (İzmir Boşanma Avukatı)

Evlenme nedeniyle velayetin değiştirilmesi davası, boşanma davasının sonuçlarından biri olan velayet kararı ile ilgilidir. Hukuk sistemimizde aile hukukunu da kapsamı içine alan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 337, 340, 342 ve 346. maddelerinde yer alan hükümlere göre “yeniden evlenme sebebiyle çocuğun velayetinin değiştirilmesi” konusu düzenlenmiştir. Söz konusu velayetin değiştirilmesi, mahkeme kararı ile evlilik birliğinin sonlandırılmasına hükmedilmiş taraflardan velayetin kendisinde olmayan eş tarafından diğer eşe açılan bir dava türüdür. Bu davada kişiler ya da İzmir Avukatları kanunda yer alan bazı hükümlerin gereğini yerine getirmeleri durumunda müşterek çocuklarının velayetinin kendilerine verilmesini hukuki açıdan talep edebilme hakkına sahip olmaktadır.

Öncelikle velayetin yeniden evlilik sebebiyle değiştirilmesi veya başka sebeplerle bir eşten diğerine verilmesini gerektiren tüm davalar, aile mahkemeleri tarafından görülmektedir. Bu bağlamda tarafların boşanma davaları sürdürülürken müşterek çocuğun velayeti konusundaki esaslar; çocuğun yüksek menfaatini koruma altına almak olmalıdır. Zira velayetin değiştirilmesi konusunda yeniden bir dava söz konusu olduğunda dahi boşanmış eşlerin kişisel isteklerinin aksine çocuğun yararı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Aile Hukukuna Göre Velayetin Değiştirilmesi

Boşanma davalarının Aile Mahkemesi hakimi tarafından sonuçlandırılmasının ardından velayet kararına itiraz hakkı bulunan eşler çocuğun velayetini elinde bulundurmayan taraf ve birlikte çalıştığı İzmir Boşanma Avukatı, birtakım hukuki gerekçeleri öne sürerek velayetin değiştirilmesi davasını gündeme getirebilmektedir. Bu bağlamda 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili maddelerinde yer alan hükümlere göre velayetin değiştirilmesi davasına hukuki zemin oluşturabilecek hal ve olaylar şu şekilde belirtilmiştir:

  • Müşterek çocuğun velayetini elinde bulunduran tarafın, mahkeme tarafından velayeti almasına gerekçe gösterilen durumlarında değişiklik yaşanması
  • Velayet hakkını elinde bulunduran tarafın, bu hakkını hukuki gerekçelere göre olması gerektiği gibi kullanamaması
  • Velayete sahip olan tarafın; çocuğun yüksek menfaati ile çelişen veya aykırı düşen durumlara sahip olması
  • Boşanmış anne veya babanın başka birisiyle evlenmesi
  • Anne veya babanın evini terk etmesi ya da vefat etmesi

gibi durumların gündeme gelmesinde velayetin değişimi hususu, aile mahkemesi hâkimi tarafından resen ya da velayet davasında taraf olan anne ya da babanın herhangi birisinin talep etmesi hâlinde hukuki açıdan söz konusu olabilmektedir.

Yeni Evlilik Sebebiyle Velayetin Değiştirilmesi

Velayet davasına konu olarak “Yeniden evlenme nedeni ile velayet değiştirilebilir mi?” sorusu gündeme gelmektedir. Bu doğrultuda aile mahkemesi kararı ile evlilik birliğini sonlandırmış anne ya da babanın yeniden evlenmesi, velayetin değiştirilmesinin sebebi olarak görülmektedir. Bu duruma ilişkin hukuki usul ve esaslar Türk Medeni Kanunu’nun 183. maddesinde düzenlenmiştir. 

Öte yandan boşanmış anne veya babanın yeniden evlenme durumu, tek başına velayetin değiştirilmesini gerektirmemektedir. Dolayısıyla yeniden evlenen eş anne veya babadan hangisi olursa olsun velayet yükümlülüğünün gerektirdiklerini ihmal etmesi veya usulüne göre yerine getirememesi durumunda velayetin değiştirilmesi kararı verilebilmektedir.

Yeniden Evlenme Sebebi İle Velayetin Değiştirilmesini Gerektiren Hâller

Avukat talebiyle aile mahkemesi hâkimi tarafından müşterek çocuk hakkında verilen velayet kararının kaldırılarak velayetin değiştirilmesini gündeme getiren hâller şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Velayet hakkını elinde bulunduran anne veya babanın deneyimsiz olması,
  • Çocuğunun yanında değil de başka bir yerde bulunması ya da yaşamına bu şekilde devam etmesi
  • Velayet hakkına sahip anne veya babanın başka biriyle yeniden evlenmesi
  • Anne ya da babanın velayet hakkının getirdiği yükümlülükleri yerine getirememesi ve bu sebeple müşterek çocuklarına ilgisiz kalması
  • Kanunen belirlenen sorumlulukların yerine getirilmemesi

Velayeti elinde bulunduran anne ya da babanın yeniden evlenmesi, doğrudan velayetin kaldırılması konusunu gündeme getirmemektedir. Fakat çocuğun yüksek menfaati gereği velayetin değiştirilmesinde bu durum etkili olabilmektedir. 

Kaynak: Avukat İzmir

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir