Endüstrinin Tarihsel Gelişimi | Bilgikulisi.com - İnternetin Bilgi Sitesi

Endüstrinin Tarihsel Gelişimi

Endüstrinin Tarihsel Gelişimi

Endüstrinin Tarihsel Gelişimi

Endüstriyel üretim kavramı, sanayi sektöründen tarım alanına, tıbbi ürünlerden otomotiv sektörüne kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bir ham maddenin ürün olarak sonuçlanması için çok karmaşık bir süreçten geçmektedir. Bu süreçler kalite, sağlık, kontrol ve uluslararası standartlara uygunluk seviyelerinin ölçümlerine kadar dayanmaktadır.

Endüstrinin Tarihsel Gelişimi

Endüstrinin Gelişim Aşamaları

Endüstri dört aşamada incelenmektedir. Su ve buhar enerjili makine ve sistemlerin oluşturulduğu 1. Endüstri Devrimi, elektrik enerjisi kullanılarak iş bölümüne dayalı toplu üretime geçiş evresi olan 2. Endüstri Devrimi, bilgi ve teknolojinin gelişmesi sonucu otomasyon program sistemlerinin kullanıldığı 3. Endüstri Devrimi, fiziksel sistemler ile birlikte fiber sistemlerin entegrasyonundan oluşan 4. Endüstri Devrimi olarak sıralanabilmektedir.

Birinci Sanayi Devrimi

Buhar ve su gücünü kullanan mekanik sistemlerin üretimi başlamıştır. 1712 yılında icat edilen buhar makinesi örnek olarak verilebilir.

İkinci Sanayi Devrimi

Seri üretimlere geçilmek amacı ile elektrik kullanılmaya başlanmıştır. Telgrafın haberleşme alanında faaliyet göstermesi örnek olarak verilebilir.

Üçüncü Sanayi Devrimi

Bilgi teknolojilerinin gelişmesi elektronik malzemelerin kullanımı artış göstermiştir. İlk bilgisayar olan Altair 8800’ün kullanıma girmesidir.

Dördüncü Sanayi Devrimi

Sanal ortamların kullanılması ve hücresel taşıma sistemleri kullanılmaya başlanmıştır. Akıllı fabrikalar olarak adlandırılan internet bazlı fabrikalar kullanılmaya başlanmıştır. Endüstriyel sahada faaliyet gösteren firmalar bir taraftan artan maliyetler ile uğraşırlarken diğer taraftan sanal ortamın etkisi ile artan talep ve beklentilere cevap vermeye çalışmaktadırlar.

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir